Aandachtspunten voor de Avondvierdaagse:

VERKEERSREGELAARS
-We zijn dringend op zoek naar verkeersregelaars. Als je je hiervoor aanmeldt, zorgen wij voor de bijbehorende cursus. Let wel dat je je voor 10 mei op moet geven bij Hans Moerbeek

INSCHRIJFGELD
-Het inschrijfgeld per kind is vastgesteld op €4.50 (dit is inclusief de bijdrage voor de begeleider en herinnering). Voor wandelaars/begeleiders zonder herinnering €2,50. Late inschrijvers betalen €1.50 extra.
-We verwachten van de deelnemers dat er minimaal 1 begeleider meeloopt op 2 kinderen, waarbij ieder kind weet bij welke begeleider hij/zij hoort!

START en EINDE
-Start 5 km is om 18:30. De 10 km start di/wo/do om 18:15 en vrijdag om 18:00
-Het vertrekpunt is de Hollandse Kade voor ALLE scholen en er komt een startsein.
-Er is geen defilé, kinderen worden bij de Hollandse Kade binnengehaald.
-Bij de Hollandse Kade zal de "Sociaal Bokaal" uitgereikt worden aan de groep die zich het netst heeft gedragen en het meeste zwerfvuil heeft opgehaald.

AFSTANDEN
-De te lopen dagen zijn van dinsdag t/m vrijdag.
-Groep 1 ,2,3 en 4 lopen 5 km, groep 5 mag kiezen en groep 6, 7 en 8 lopen 10 km.
-Een kind met serieuze loopproblemen mag van ons gerust de 5 km lopen.

PAUZES
-In verband met de veiligheid mag er onderweg geen koffie/limonade meer worden verstrekt (meegenomen drinken mag natuurlijk wél worden gedronken en er mag ook zeker gepauzeerd worden).

MEDAILLES
-De medailles worden aan het begin van de laatste avond bij het afgeven van de startkaart aan de contactpersoon uitgereikt.

VEILIGHEID
-De meeste oversteek punten worden door de verkeersregelaars beveiligd.
-Verkeersregelaars krijgen bij de Hollandse Kade een officiële hes.
-Mocht het onverwacht gaan onweren, dan via de kortste weg terug.
-De leiding is mobiel te bereiken, ook voor calamiteiten of overleg, het nummer staat op de definitieve route. Wij hebben alarmnummers binnen handbereik.
-Wandelaars mogen het overige verkeer niet hinderen. We zijn verplicht twee aan twee te lopen op smalle wegen. Wij willen u vragen er op toe te zien dat alles niet breed uitwaaiert. Wilt u dit ook onder de aandacht van de kinderen brengen?
-Verder gelden de normale fatsoens- en gedragsregels.
-Kom alleen met de auto indien dit noodzakelijk is, er zal namelijk al genoeg verkeersoverlast zijn. De fiets is sneller!